congtac favellatrice

Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”
Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

Brian Tracy

Chào bạn!

Bạn đang ở trang này chắc hẳn bạn có ý tưởng cộng tác với mình. Mình chào đón các đóng góp của bạn trong việc viết bài liên quan đến các chủ đề du họcdu lịch Ý. Để bắt đầu bạn hãy dành ra 10′ và điền vào form dưới đây các thông tin bạn muốn chia sẻ với mình nhé.

Hy vọng sẽ được hợp tác cùng bạn.